• 3741
  • 3742
  • 3743
  • 3744
  • 3745
  • 3501
اساتید آموزشگاه
 

        ♪ آمـوزشـگاه مـوسـیقی کـوبـه♪

آموزشگـاه  مـوسیقی کوبه از سال 1385 با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد  اسلامی شروع به کار نمود. هرچند در این چند سال با نامهای دیگر و مکانهای دیگر تجارب ارزنده ای در زمینۀ آموزش و اشاعـۀ هنـر موسیقی کسب نموده، لاکن تاکنون موفق به ارائه نمودن تمامی ایده ها و پتانسیلهای خود نشده بود، امید دارد بزودی  با بهره گیری از بهترین کادر آموزشی مجرب و برزگزیده از ارکسترهای حرفه ای کشور و فارغ التحصیلان موسیقی  در زمینه های :
 “موسیقی اصیل ایرانی” ، “پاپ”،
 “اُرکسترال” ، ” سمفونیک” ، “کودک” و موسیقی اقوام و مناطق  مختلف با امکانات درخور بتواند گامی نو
 در جهت آموزش بردارد. اما در کنار آن درزمینۀ سازهای کوبه ای مانند: “تمبک” ، “دف” ، “دایره” ،دُهُل”،
“دمام” ، ” کوزه” ، ” دُهُلک” ، “نقاره” و ضرب زورخانه و دیگر سازهای کوبه ای مناطق در جهت آشنایی
 هنرآموزان “هنرمندان” حتی آهنگسازان در زمینۀ انواع موسیقی بتواند گامی فراتر بردارد.
 این موسسه مجهز به آرشیو کتب ،نوارو سی دی های آموزشی و همچنین آرشیو سازهای کوبه ای و دسترسی به سایتهای موسیقی جهان می باشد.
فضای آموزشی کافی توأم با آرامـش و مدیریت جدید آن با28 سال سابقه و فعالیت جدی در زمینۀ انـواع موسیقی کشور امیدوار است بتواند با تمام توان و تجربه در کنار اساتید این رشته به اشاعۀ این هنر ارزنده بپردازد…..